νομική ειδοποίηση και πολιτική cookie

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΠΟ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το τμήμα που περιέχει το ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ που διέπουν την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του Web ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, που βρίσκεται στη διεύθυνση URL http://www.demvox.com εφεξής η «Ιστοσελίδα» πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας σημαίνει ότι εν τω μεταξύ εκφράζουν και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Νομική Σημείωση, έχουν την ίδια ισχύ όπως και κάθε γραπτή σύμβαση και υπογράφηκε. Η τήρησή του και η συμμόρφωσή του θα είναι εκτελεστές σε σχέση με οποιοδήποτε άτομο που έχει πρόσβαση, πλοήγηση ή χρησιμοποιεί την "Ιστοσελίδα". Αν δεν συμφωνείτε με τους εκτεθειμένους όρους, μην προσπελάσετε, περιηγηθείτε ή χρησιμοποιήσετε την "Ιστοσελίδα".

ΔΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Για τους σκοπούς που προβλέπονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας αυτών των δεδομένων και Με την οποία καταργείται η οδηγία 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες και σας ζητείται εκ των προτέρων, για τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά δεδομένων βασικού επιπέδου βάσει των ακόλουθων πληροφοριών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΠΕΛΑΤΕΣ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Η ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL είναι εταιρεία με NIF: B86395605 και εδρεύει στη Pg. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Μαδρίτη)

ΣΚΟΠΟΣ

Παροχή υπηρεσιών από την ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. και να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας μέσω της επιστολής, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / του διαδικτύου

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον ενδιαφερόμενο για να λάβουν τις υπηρεσίες μας.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ

Δεν θα πωληθούν σε τρίτους εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει νομική υποχρέωση.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Τα στοιχεία έχουν παρασχεθεί από τον ενδιαφερόμενο / νόμιμο εκπρόσωποΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διατηρώντας την υπάρχουσα σχέση ή / και τα έτη που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της παροχής της υπηρεσίας.

Ταυτοποίηση: CIF / NIF / DNI; Επωνυμία Επιχείρησης; Ονομα και επίθετο; Κατεύθυνση; Τηλέφωνο / Φαξ / E.MAIL. Άλλα τυποποιημένα δεδομένα: Επαγγελματίες; Ecoοικονομική, χρηματοοικονομική και ασφαλιστική

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή αίτημα, όπου είναι δυνατόν, τη διαγραφή του, όταν τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον, εκτός και εμπροθέσμως από τη φορολογική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τη συνταγογράφηση ευθύνες - Για να το κάνετε Πρέπει να περάσετε ταχυδρομικά, συνοδευόμενα από ένα ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του NIF σας, στη διεύθυνση του υπεύθυνου για τη θεραπεία.Ι) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΩΡΩΝ DEMVOX, SL: είναι μια εταιρεία με NIF: B86395605 και εδρεύει στη Pg. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Μαδρίτη) - Τηλέφωνο: 913 703 991 - E. Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. (www.demvox.com)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Αυτή η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νομικής ανακοίνωσης του ιστότοπου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας αυτών των δεδομένων και με την οποία καταργείται η οδηγία 95/46 / CE (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), η ESPACIOS INSONORIZADOS PORTLTILES DEMVOX, SL σας ενημερώνει ότι:


1. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς μέσω αυτού του «Web Site» ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΗ ιδιοκτησίας ΧΩΡΟΙ Demvox, SL, θα πρέπει να ενσωματωθούν σε θεραπείες ιδιοκτησία των χώρων ηχομόνωση Demvox φορητούς υπολογιστές, SL. Ο σκοπός αυτών των θεραπειών είναι η διαχείριση των χρηστών υπηρεσιών «Web Site» διαχείρισης που προσφέρονται μέσω του site και, κατά περίπτωση, τη διαχείριση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της σχέσης μεταξύ ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL και όσων συνεισφέρουν τα προσωπικά τους δεδομένα μέσω του "Δικτυακού τόπου".

Ομοίως, ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ Demvox, SL θα αντιμετωπίζει τα δεδομένα για τη διαχείριση των ερωτημάτων που λαμβάνονται μέσω του «Web Site» από τους χρήστες του ίδιου, δύο καταχωρημένων και μη καταχωρημένων χρηστών, και τη διαβίβαση των πληροφοριών από διάφορους χρήστες μέσα , να τους, για ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ χώρους Demvox, SL, δραστηριότητες, διαγωνισμούς, τις υπηρεσίες και την τεκμηρίωση των διαφόρων ειδών και των διαφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης.


2. Μπορούμε επίσης να ενημερώσει και με την αποδοχή αυτής Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συμφωνείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν ζητηθεί, μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους, ώστε να μπορούν να κάνουν, με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολές πληροφοριών, σχετικά με υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητά μας.

3. Μπορείτε εγγυάται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημέρωση, είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της παραβίασης της υποχρέωσης αυτής. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που αντιστοιχεί σε τρίτους, εγγυάστε ότι έχετε ενημερώσει το τρίτο μέρος των πτυχών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και έλαβε άδεια τους για να παρέχουν τα στοιχεία τους για να ηχομονωτικά PORTABLE ΧΩΡΟΙ Demvox, SL για τους σκοπούς που αναφέρονται.

4. Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας θα πρέπει να έχετε συνεισφέρει τουλάχιστον αυτές που σημειώνονται με αστερίσκο, διότι εάν η πληροφορία αυτή δεν παρέχεται κρίνεται αναγκαίο, ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ Demvox, SL δεν μπορεί να δεχθεί και να διαχειριστεί Υπηρεσία Web ή ερώτημα.

5. Σε απάντηση στις ανησυχίες ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, έχουν υιοθετήσει τα επίπεδα ασφάλειας που απαιτούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εγκαταστήσει τα τεχνικά μέσα που έχει στη διάθεσή της για να αποτρέψει την απώλεια , κατάχρηση, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κλοπή προσωπικών δεδομένων που παρέχονται μέσω του "ιστότοπου".

6. Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και της αντιπολίτευσης των δεδομένων σας, θα πρέπει να γράψετε, συνοδεύεται από μια ενημερωμένη έκδοση του ID σας για να ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL με τη διεύθυνση για τους σκοπούς αυτούς, το αντίγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο Ι): ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΘΕΙ:

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 34 / 2002 από 11 Ιουλίου κοινωνίας της πληροφορίας και Ηλεκτρονικού Εμπορικού Νόμου, και μόνο στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο μέλλον από ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση φορητούς υπολογιστές Demvox, SL, μπορεί να εκφράσει αυτή την επιθυμία στέλνοντας ένα e-mail, να επιστρέψει ζήτησε απόδειξη, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

II) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2.1. Οι όροι αυτοί διέπουν την πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL, μέσω της «Web Site» και τη χρήση τους από τους χρήστες.
Ωστόσο, ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ ΧΩΡΟΙ Demvox, SL, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρουσίαση, τη διαμόρφωση και το περιεχόμενο του «Web Site», καθώς και τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση ή / και χρήση. Η πρόσβαση και η χρήση των περιεχομένων και των υπηρεσιών μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεών τους ή οι αλλαγές των συνθηκών προϋποθέτουν την αποδοχή τους.


2.2. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών μπορεί να υπόκειται σε ορισμένους ειδικούς όρους, ανάλογα με την περίπτωση, να αντικαταστήσει, πλήρη ή / και να τροποποιήσει τους όρους χρήσης και, σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν τους όρους των ιδιαίτερων όρων για τους γενικούς όρους.
Πριν από τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν οι ηχομόνωση PORTABLE ΧΩΡΟΙ Demvox, SL, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους που δημιουργήθηκε, αν υπάρχουν, για το σκοπό αυτό από την ηχομόνωση PORTABLE Demvox ΧΩΡΟΙ, SL. Η χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών συνεπάγεται την αποδοχή των ιδιαίτερων όρων που τους διέπουν με την έκδοση που δημοσίευσε η SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL τη στιγμή που γίνεται η χρήση τους.


2.3. Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η χρήση της "Ιστοσελίδας" συνεπάγεται και συνεπάγεται αποδοχή από τον Χρήστη αυτής της Νομικής Ανακοίνωσης και των Όρων Χρήσης που περιλαμβάνει. Με αυτή την έννοια, ο Χρήστης θα νοείται ως το άτομο που έχει πρόσβαση, πλοηγήσεις, χρησιμοποιεί ή συμμετέχει στις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο "Website".

ΙΙΙ) ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3.1. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την "Ιστοσελίδα"
Έχει ελεύθερο χαρακτήρα.
3.2. Η πρόσβαση στο «Web Site» από ανηλίκους, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια των γονέων τους, κηδεμόνες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι απαγορεύεται, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πράξεις που πραγματοποιούνται από τους ανηλίκους τη θέση σας Σε κάθε περίπτωση, θα τεκμαίρεται ότι η πρόσβαση του ανηλίκου στην "Ιστοσελίδα" έχει γίνει με προηγούμενη και ρητή εξουσιοδότηση των γονέων, των κηδεμόνων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους.
3.3. Η πρόσβαση και η πλοήγηση μέσω του "Δικτυακού τόπου" δεν απαιτεί εγγραφή, ωστόσο, η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτεί την προηγούμενη εγγραφή αυτού του "Δικτυακού τόπου" μέσω της επιλογής από τον Χρήστη, τον αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης.
Κωδικός, προσωπική και μη μεταβιβάσιμη, πρέπει να δημιουργούνται από το χρήστη σύμφωνα με τους κανόνες της ανθεκτικότητας και της πολυπλοκότητας καθιερωθεί ανά πάσα στιγμή από ηχομονωτικά ΦΟΡΗΤΟΣ ΧΩΡΟΥΣ Demvox, SL. Ο κωδικός που δημιουργεί ο Χρήστης θα έχει απεριόριστη ισχύ.
Ωστόσο, η «ιστοσελίδα» διαθέτει την απαραίτητη λειτουργικότητα για τον χρήστη να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής τους, όταν το κρίνει σκόπιμο, για παράδειγμα, επειδή υπάρχουν υπόνοιες ή σταθερά που έχει προκύψει παραβίαση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης.
3.4. Ο κωδικός πρόσβασης θα είναι προσωπικός και μη μεταβιβάσιμος. Ο χρήστης συμφωνεί να κάνουν επιμελή χρήση του κωδικού πρόσβασής σας και κρατήστε το μυστικό, δεν το μεταδίδει σε τρίτους, ούτε ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL. Ως εκ τούτου, οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την επιμέλεια και την εμπιστευτικότητα των τυχόν αναγνωριστικά ή / και τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν επιλεγεί, όπως καταγράφεται σε χώρους με ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL χρηστών και δεσμεύονται να μην τα μεταφέρει σε τρίτους, είτε προσωρινή ή μόνιμη , ούτε επιτρέπουν την πρόσβασή της σε τρίτους. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την παράνομη χρήση του «Web Site» από οποιαδήποτε παράνομη τρίτος χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης για το σκοπό αυτό, λόγω της απρόσεκτης ή απώλειας αυτών με τη χρήση του χρήστη.


Στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμέσως τους διαχειριστές του «τοποθεσία Web» για οποιοδήποτε γεγονός με την ακατάλληλη χρήση των αναγνωριστικών ή / και τους κωδικούς πρόσβασης, όπως η κλοπή, απώλεια, ή την πρόσβαση εξουσιοδοτημένο γι 'αυτούς, προκειμένου να προχωρήσουν στην άμεση ακύρωσή τους. Ενώ αυτά τα στοιχεία, ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox δεν αποκαλύπτονται, SL θα απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από την κακή χρήση των αναγνωριστικών ή κωδικούς πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

IV) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
Η παρούσα "Ιστοσελίδα" διέπεται από τους ισπανικούς νόμους και από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση και η πλοήγηση του χρήστη από το «Web Site» ή τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του «Web Site», πράγμα που συνεπάγεται παραίτηση, άδεια ή ολική ή μερική μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών από ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ Demvox, SL - ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αυστηρά ιδιωτική χρήση, αποκλειστικά και μόνο για να απολαύσουν τα οφέλη της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
Οι αναφορές σε ονόματα και τα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα, λογότυπα ή άλλα διακριτικά σημεία, είτε ανήκει στους χώρους ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL ή τρίτους, φέρει μια έμμεση απαγόρευση της χρήσης τους, χωρίς τη συγκατάθεση των χώρων ηχομόνωση φορητών Demvox, SL ή της νόμιμους ιδιοκτήτες. Σε καμία στιγμή, εκτός αν δηλώνεται ρητά, την πρόσβαση ή τη χρήση της «Ιστοσελίδα» ή / και το περιεχόμενο ή / και τις υπηρεσίες του, δίνει στον χρήστη οποιοδήποτε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα, λογότυπα και / ή διακριτικά σημεία που περιλαμβάνονται σ 'αυτό και προστατεύονται από το νόμο . όλα τα πνευματικά δικαιώματα και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με το περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες που προορίζονται και συγκεκριμένα, απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημόσια επικοινωνούν, να μετατρέψει ή να διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου ή / και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο «web site», για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, αν δεν έχετε τη ρητή προηγούμενη έγγραφη χώρους ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL ή, κατά περίπτωση, ο κάτοχος της άδειας πνευματικών δικαιωμάτων.

V) ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ "ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ".
Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την "Ιστοσελίδα" σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Γενικούς Όρους. Ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει το «Web Site» για την παράνομη ή αντιβαίνει προς τις διατάξεις των Γενικών Όρων. Με τη χρήση των υπηρεσιών, ο χρήστης συμφωνεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συμφωνώντας να μην μετάδοση, διανομή ή διάθεση σε τρίτους μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL οποιοδήποτε είδος του υλικού που με οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζει νομοθεσία.

VI) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.
6.1.Σε περίπτωση που ο Χρήστης αποστέλλει πληροφορίες για κάθε είδους ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL μέσω του «Web Site», μέσα από τα κανάλια που διοργανώνονται για το σκοπό αυτό από μόνο του «Web Site», αντιπροσωπεύει το χρήστη, εγγυάται και συμφωνεί ότι έχετε το δικαίωμα να το πράξουν ελεύθερα, ότι οι πληροφορίες αυτές δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών, ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων, οι πληροφορίες αυτές δεν είναι εμπιστευτικές και ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι επικίνδυνες για τους άλλους.


6.2. Χρήστης recoΔεν αποδέχεται ευθύνη και θα αφήσει το ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL αβλαβές για οποιαδήποτε επικοινωνία που παρέχετε προσωπικά ή για λογαριασμό σας, φτάνοντας στην εν λόγω ευθύνη χωρίς περιορισμό στην ακρίβεια, τη νομιμότητα, την πρωτοτυπία και την ιδιοκτησία της.

VII) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ Demvox, SL δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία, τη χρησιμότητα ή την ακρίβεια των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του «Ιστοσελίδα» ούτε τη χρησιμότητα ή την ορθότητα των εγγράφων μέσω του «Web Site» , που εκπονήθηκε από επαγγελματίες από διάφορους τομείς. Ως αποτέλεσμα, η ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL δεν εγγυάται ή δεν είναι υπεύθυνη για: (1) τη συνέχεια του περιεχομένου της "Ιστοσελίδας". (2) την απουσία σφαλμάτων στα εν λόγω περιεχόμενα ή προϊόντα. (3) την απουσία ιών ή / και άλλων επιβλαβών συστατικών στον "ιστότοπο" ή στον εξυπηρετητή που τον προμηθεύει. (4) την ανικανότητα του «δικτυακού τόπου» ή / και την εμποτισμό των μέτρων ασφάλειας που θεσπίζονται σε αυτό · (5) την έλλειψη χρησιμότητας ή απόδοσης του περιεχομένου της "Ιστοσελίδας". (6) ζημιές που προκλήθηκαν στον εαυτό του ή σε τρίτους, όποιος παραβιάζει τους όρους, κανόνες και οδηγίες ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL στην «Ιστοσελίδα» ή με παραβίαση των συστημάτων ασφάλειας " Ιστοσελίδα. " Παρ 'όλα αυτά, ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ Demvox, SL δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και την κατάσταση της τεχνολογίας, για να διασφαλιστεί η λειτουργία του «Web Site» και να αποφύγει την ύπαρξη και τη μετάδοση των ιών και άλλων συστατικών επιβλαβείς για τους χρήστες. Εάν ο χρήστης αντιληφθεί την ύπαρξη οποιασδήποτε παράνομης, παράνομη, αντίθετη προς το νόμο ή το οποίο θα ήταν μια παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και / ή βιομηχανική, θα πρέπει αμέσως να ενημερώσει ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL, έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει στην έγκριση των κατάλληλων μέτρων.


VIII) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.
8.1 Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες.
Αν το «Web Site» Ο χρήστης μπορεί να βρει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους μέσω διαφορετικά κουμπιά, συνδέσεις, banners, κλπ, που θα διαχειρίζονται από τρίτους. ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ Demvox, SL δεν έχει καμία εξουσία ή του ανθρώπου ή τεχνικά μέσα να γνωρίζει, τον έλεγχο ή να εγκρίνει όλες τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους δικτυακούς τόπους που μπορεί να δημιουργήσουν δεσμούς από την «ιστοσελίδα».


Κατά συνέπεια, ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ Demvox, SL δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πτυχή της ιστοσελίδας που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια σύνδεση από το «Web Site», ιδίως, παράδειγμα και όχι περιοριστικά, λειτουργία, την πρόσβαση, δεδομένων, πληροφοριών, αρχείων, την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών της, τη δική συνδέσμους ή / και οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του σε γενικές γραμμές της.
Με αυτή την έννοια, αν οι χρήστες γνώση της βαρύτητας των δραστηριοτήτων μέσω αυτών των ιστοσελίδων τρίτων, θα πρέπει αμέσως να ενημερώσει ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL για το σκοπό της να προχωρήσει για να απενεργοποιήσετε το σύνδεσμο πρόσβαση στο ίδιο Η δημιουργία κάθε είδους σύνδεση από το «Web Site» ένας άλλος αλλοδαπός «ιστοσελίδα» δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο είδος της σχέσης, συνεργασίας ή εξάρτησης μεταξύ ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL και υπεύθυνη για το άλλο «Ιστοσελίδα».
8.2 Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες στην "Ιστοσελίδα".
Εάν οποιοσδήποτε χρήστης, οντότητα ή "δικτυακός τόπος" επιθυμεί να δημιουργήσει οποιονδήποτε τύπο συνδέσμου με τον "ιστότοπο" πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες διατάξεις: Ο σύνδεσμος μπορεί να απευθύνεται μόνο στην Αρχική Σελίδα ή στην Αρχική σελίδα της "Ιστοσελίδας" γραπτές και γραπτές δηλώσεις της εταιρείας ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL.
Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι απόλυτη και πλήρης, δηλαδή πρέπει να λάβει ο χρήστης με ένα κλικ, στη διεύθυνση URL του «τοποθεσία Web» και πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη έκταση της οθόνης Κεντρική Σελίδα «Ιστοσελίδα». Σε κάθε περίπτωση, εκτός και αν ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL εγκριθεί ρητώς και εγγράφως, η «ιστοσελίδα» παρέχει την αναπαράγουν σύνδεση, με οποιονδήποτε τρόπο, το «Web Site», που περιλαμβάνει ως μέρος της ιστοσελίδας σας ή σε ένα από τα "πλαίσια" σας ή δημιουργήστε ένα "πρόγραμμα περιήγησης" σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του "Δικτυακού τόπου". Στη σελίδα που καθιερώνει τη σύνδεση δεν είναι με κανένα τρόπο να δηλώσει ότι ηχομόνωση PORTABLE ΧΩΡΟΙ Demvox, SL, εξουσιοδότησε το σύνδεσμο, εκτός αν ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ ΧΩΡΟΙ Demvox, SL έχει πράξει ρητώς και εγγράφως. Αν η οικονομική οντότητα κάνει τη σύνδεση από τη σελίδα του στο «Web Site» ήθελε να συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα της, την επωνυμία, το λογότυπο, σλόγκαν ή άλλα διαστήματα για τον προσδιορισμό των στοιχείων ηχομόνωση PORTABLE Demvox, SL και / ή η «Ιστοσελίδα Web ", πρέπει προηγουμένως να έχετε γραπτή ρητή εξουσιοδότηση.
ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ Demvox, SL δεν επιτρέπει τη δημιουργία σύνδεσης με το «Web Site» από τις εν λόγω ιστοσελίδες που περιέχουν υλικό, πληροφορίες ή παράνομη, παράνομη, εξευτελιστικού, άσεμνο περιεχόμενο, και γενικότερα που αντιβαίνουν ηθικής, δημόσιας τάξης ή γενικώς αποδεκτούς κοινωνικούς κανόνες.


ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ Demvox, SL δεν έχει καμία εξουσία ή ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για να ξέρετε, τον έλεγχο ή να εγκρίνει όλες τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους δικτυακούς τόπους που έχουν δημιουργήσει δεσμούς με την «Ιστοσελίδα». ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ Demvox, SL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πτυχή της «ιστοσελίδα» που καθιερώνει μια σύνδεση με το «Web Site», ιδίως, παράδειγμα και όχι περιορισμό, τη λειτουργία, την πρόσβαση, τα στοιχεία της , τις πληροφορίες, τα αρχεία, την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών της, τους δικούς της δεσμούς και / ή οποιοδήποτε περιεχόμενο του, γενικά.

IX) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Η πολιτική απορρήτου της SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL καθορίζεται από τις διατάξεις του εγγράφου ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

X) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.
10.1. ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ Demvox, SL μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εν όλω ή εν μέρει, τη δημοσίευση κάθε αλλαγή με τον ίδιο τρόπο εμφανίζεται η εν λόγω νομική ειδοποίηση ή μέσω οποιαδήποτε ανακοίνωση προς τους χρήστες.
10.2. Επομένως, η προσωρινή ισχύς της παρούσας Νομικής Ανακοίνωσης συμπίπτει με την ώρα της έκθεσής της, έως ότου τροποποιηθεί πλήρως ή μερικώς, οπότε θα αρχίσει να ισχύει η τροποποιημένη Νομική Ανακοίνωση.
10.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ειδικών συνθηκών, ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση ΦΟΡΗΤΟ Demvox, SL μπορεί να τερματίσει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας, χωρίς τη δυνατότητα στο χρήστη να απαιτήσει κάποια αποζημίωση.

____________________________________________________________________________________

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Αυτή η ιστοσελίδα, όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες, χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει και να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία του χρήστη. Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το τι είναι τα "Cookies", τι είδους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τοποθεσία Web, πώς μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας και πώς να μπλοκάρουν συγκεκριμένα την εγκατάσταση των cookies από τρίτους.

Τι είναι τα cookies και πώς χρησιμοποιείται στον ιστό;

Τα cookie είναι αρχεία που εγκαθιστά ο ιστότοπος ή η εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στη συσκευή σας (Smartphone, tablet ή συνδεδεμένη τηλεόραση) κατά τηecoΔιατρέχουν τις σελίδες ή την εφαρμογή και χρησιμεύουν για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας. Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι στο Διαδίκτυο, η εταιρεία DEMVOX ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES, στον ιστότοπό της www.demvox.com χρησιμοποιεί Cookies για:

• Βεβαιωθείτε ότι οι ιστοσελίδες μπορεί να λειτουργήσει σωστά
· Αποθηκεύστε τις προτιμήσεις σας, όπως η γλώσσα ή έχετε επιλέξει το μέγεθος της γραμματοσειράς.
· Γνωρίζουν την εμπειρία περιήγησής σας.
Ρecoπυλώνας ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών, όπως ποιες σελίδες έχετε δει ή πόσο καιρό έχετε στα μέσα μας.

Η χρήση των cookies μας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε την πλοήγηση σας, προσαρμόζοντας τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται με τα ενδιαφέροντά σας, για να παρέχει μια καλύτερη εμπειρία κάθε φορά που μας επισκέπτεστε. ΧΩΡΟΙ Demvox ηχομόνωση, χρησιμοποιεί cookies για να εργαστούν, να προσαρμοστούν και να διευκολυνθεί η μέγιστη πλοήγησης του χρήστη.

Τα cookies συνδέονται μόνο με ένα ανώνυμο χρήστη και υπολογιστή / συσκευή σας και δεν παρέχουν αναφορές που αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να τροποποιήσει και / ή να εμποδίσουν την εγκατάσταση των cookies που αποστέλλονται από την www.demvox.com Web, χωρίς να εμποδίζει την πρόσβαση στα περιεχόμενα. Ωστόσο, η ποιότητα της απόδοσης των Υπηρεσιών μπορεί να επηρεαστεί.

Οι χρήστες που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής ή συνδεδεμένοι με την είσοδο σας να έχετε πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις προσωπικές τους προτιμήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη στιγμή της εγγραφής και αποθηκεύονται στο cookie του προγράμματος περιήγησής σας.

Εργαλεία email-μάρκετινγκ της εταιρείας Demvox ΧΩΡΟΙ ηχομονωμένα χρήση μικρών αόρατες εικόνες για τους χρήστες που περιλαμβάνονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η τεχνολογία μας επιτρέπει να γνωρίζουμε αν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει διαβαστεί ή όχι, σε ποια ημερομηνία, τη διεύθυνση IP από την οποία έχει ζητηθεί η γνώμη, κ.λπ. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να εκτελέσουμε στατιστικές και αναλυτικές μελέτες σχετικά με την αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών στις οποίες είναι συνδρομητής ο χρήστης και να παρέχουν πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ cookies;

· Από τεχνική άποψη, επιτρέπει ιστοσελίδες να λειτουργούν πιο ευέλικτες και προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του χρήστη, όπως κατάστημα η γλώσσα, το νόμισμα ή να ανιχνεύσει τη συσκευή πρόσβασης.
· Καθιέρωση των επιπέδων ασφάλειας και προστασίας που εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εναντίον της τοποθεσίας Web ή τους χρήστες του.
Επιτρέπουν στους διαχειριστές μέσων να γνωρίζουν στατιστικά δεδομέναecoΣυσσωρεύονται στα Cookies για να βελτιώσουν την ποιότητα και την εμπειρία των υπηρεσιών τους.
· Χρησιμεύουν για τη βελτιστοποίηση της διαφήμισης που δείχνουν οι χρήστες, προσφέροντας την πιο κατάλληλη για τα συμφέροντά τους.

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι cookies ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ στο διαδίκτυο;

· Η σύνοδος λήγει όταν ο χρήστης αφήνει τη σελίδα ή κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης, δηλαδή είναι ενεργά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα και ως εκ τούτου διαγράφονται από τον υπολογιστή μας να σταματήσουν το κάπνισμα.
· Μόνιμη λήγει όταν ο σκοπός για τον οποίο υπηρετούν ή όταν διαγράφονται χειροκίνητα συναντήθηκαν, έχουν ημερομηνία διαγραφής και χρησιμοποιούνται συνήθως σε απευθείας σύνδεση διαδικασία αγοράς, προσαρμογές ή καταχώριση, δεν χρειάζεται να εισάγετε τον κωδικό μας συνεχώς.

Από την άλλη πλευρά, ανάλογα με το ποιος είναι ο φορέας που διαχειρίζεται τον υπολογιστή ή τομέα από τον οποίο αποστέλλονται cookie και τη θεραπεία των δεδομένων που λαμβάνονται, μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ των ιδίων και των τρίτων cookies κόμμα.
· Cookies Κόμμα είναι τα cookies που αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και να διαχειρίζονται αποκλειστικά από εμάς για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την εμπειρία σας.
· Αν αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας μπορεί επίσης να ρυθμίσετε τα cookies από τρίτους (για παράδειγμα, πατώντας ή να παρακολουθήσετε βίντεο που φιλοξενείται σε μια άλλη ιστοσελίδα κουμπιά κοινωνικά δίκτυα), οι οποίες είναι εκείνες που καθορίζονται από ένα διαφορετικό τομέα της ιστοσελίδας μας. Δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies άλλων δικτυακών τόπων, όταν αναφέρθηκε περιήγηση ιστοσελίδες.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ αυτό το site μπορεί να υποτεθεί ότι εγκαταστήσετε τους εξής τύπους cookies:

βελτίωση των επιδόσεων Cookies
Αυτό το είδος των μπισκότων θυμάται τις προτιμήσεις σας, για παράδειγμα, αντικείμενα που τοποθετούνται σε ένα καλάθι αγορών (κατάστημα).

Τα cookies στατιστική ανάλυση
Εκείνοι που είναι καλά αντιμετωπίζονται από εμάς / η ή σε τρίτους, για την ποσοτικοποίηση του αριθμού των επισκεπτών και στατιστικά αναλύσει τη χρήση των υπηρεσιών WEB προσφέρει. Χάρη σε αυτά μπορείτε να μελετήσει την πλοήγηση στο Portal και τη βελτίωση της παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτά τα cookies δεν θα συνδέονται με οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που μπορεί να εντοπίσει το χρήστη / μια, δίνοντας πληροφορίες για την περιήγηση τη συμπεριφορά ανώνυμα.

cookies geolocation
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα που επιχειρούν να εντοπίσουν γεωγραφικά την κατάσταση του υπολογιστή, το smartphone, το tablet ή τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη με, εντελώς ανώνυμα, παρέχουν περιεχόμενο και πιο κατάλληλες υπηρεσίες.

εγγραφή cookies
Τα log cookies που δημιουργούνται όταν η / ο χρήστης / να έχουν καταχωρηθεί ή στη συνέχεια άνοιξε ολομέλειάς της, και χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό / a με τους ακόλουθους στόχους:
- Κρατήστε το χρήστη / για να προσδιοριστεί / a έτσι ώστε, αν κλείσει μια υπηρεσία, το πρόγραμμα περιήγησης ή συσκευής (υπολογιστή, smartphone, κλπ) και, σε έναν άλλο χρόνο ή σε άλλη μέρα, ξαναμπαίνει στην υπηρεσία, ακολουθήστε εντοπίστηκαν / ένα, διευκολύνοντας έτσι την πλοήγηση τους χωρίς να χρειάζεται να αυτοπροσδιορίζονται. Αυτή η λειτουργικότητα μπορεί να κατασταλεί αν ο / η χρήστης / να πιέσει τη λειτουργία "Αποσύνδεση", "Έξοδος" ή παρόμοια, έτσι ώστε αυτό το cookie διαγράφεται και η επόμενη φορά που θα τεθεί στην υπηρεσία, θα πρέπει να συνδεθείτε για να είναι εντοπίστηκαν / a.
- Ελέγξτε αν έχει εγκριθεί η / ο χρήστης / α / α για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.

Διαφήμιση cookies
Εκείνοι που είναι καλά αντιμετωπίζονται από εμάς / η ή από τρίτους, επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση διαφημιστικού χώρου στην ιστοσελίδα μας, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της διαφήμισης με το περιεχόμενο της ζητούμενης υπηρεσίας ή τη χρήση της ιστοσελίδας γίνεται. Χάρη σ 'αυτούς μπορείτε να γνωρίζετε τις συνήθειες περιήγησης στο Internet του χρήστη / και δείχνουν σχετίζονται με τη διαφήμιση περιήγηση προφίλ σας.

Άλλα cookies τρίτων
Σε μερικές από τις σελίδες μας μπορεί να εγκατασταθεί τρίτων cookies υποστήριξη για τη διαχείριση και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν. Ένα παράδειγμα αυτής της χρήσης είναι οι συνδέσεις με τα κοινωνικά δίκτυα για να μοιραστείτε το περιεχόμενό μας.

Μερικές www.demvox.com υπηρεσίες Web, μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνδετήρες με διάφορα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, κλπ Με τη χρήση του κοινωνικού μητρώο, συναινείτε στο κοινωνικό δίκτυο για να αποθηκεύσετε ένα μόνιμο cookie. Αυτό το cookie θυμάται το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης, γεγονός που καθιστά πολύ ταχύτερη πρόσβαση στις επόμενες επισκέψεις. Αυτό το cookie μπορεί να εξαλειφθεί, καθώς επίσης και να ανακαλέσετε τα δικαιώματα πρόσβασης σε υπηρεσίες Demvox ΧΩΡΟΙ ηχομόνωση από τις ρυθμίσεις απορρήτου του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω τα cookies;

Κατά την περιήγηση και να συνεχίσει στην ιστοσελίδα μας θα σας συναινείτε στη χρήση των cookies, υπό τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Cookies. Η πρόσβαση σε αυτή την Πολιτική Cookies κατά τη στιγμή της εγγραφής, έτσι ώστε ο χρήστης ενημερώνεται, και παρά το γεγονός ότι μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της να μπλοκάρει, να διαγράψετε και να απορρίπτουν τη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή παρέχεται.

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι, δεδομένου ότι τα cookies δεν είναι απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να αποκλείσετε ή να απενεργοποιήσετε ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στον browser σας, το οποίο σας επιτρέπει να αρνηθεί την εγκατάσταση όλων των cookies ή κάποια από αυτά. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν πρακτική να προειδοποιούν για την παρουσία των cookies ή να τα απορρίψουν αυτόματα. Αν μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε απορρίπτει τη δική μας, αν και η χρήση ορισμένων υπηρεσιών μπορεί να είναι περιορισμένη Web Site και επομένως λιγότερο ικανοποιητική εμπειρία στην ιστοσελίδα μας.

Εδώ είναι οι συνδέσεις μεγάλα προγράμματα περιήγησης και συσκευές έτσι ώστε να έχετε όλες τις πληροφορίες για να δείτε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies στον browser σας.

Internet Explorer ™:
Έκδοση 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Έκδοση 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
έκδοση 7 8
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Έκδοση 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settingsDirección

DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Επισκεφθείτε μας στο...

Instagram
Facebook
Twitter


Γίνετε μέλος τώρα και να διεκδικήσουν το μπόνους Will Χιλ bookmeker - wbetting.co.uk

Spanish Español